Projekt powstał w pracowni Domus Dei w Rzymie. Poszczególne okna przedstawiają różne formy kwiatowe. Pierwsza strona obrazuje kwiaty, wyrażające swoją symboliką cnoty chrześcijańskie, czyli życie według Ewangelii (por. 1Kor13,1-8): druga strona przedstawia kwiaty, symbolizujące życie Jezusa Chrystusa. Każde okno jest również „w dialogu” z oknem naprzeciw, na ile to było możliwe. Główne okno zawiera symbolikę Apokalipsy - Powtórne przyjście Chrystusa.

SYMBOLIKA WITRAŻY:
STRONA PIERWSZA
Kwiaty wyrażające swoją symboliką cnoty chrześcijańskie, czyli życie według Ewangelii (por. 1Kor13,1-8):

1. Bez (il Lilà) - gorliwość, pilność.


2. Słoneczniki (il Girasole) - miłość Boga, pobożność (kwiat, który zawsze jest zwrócony ku słońcu).


3. Niezapominajki (la Miosotide) - miłość wierna, szczera, pamiętająca.


4. Nagietki (le Calendole) - nazywane „małżonka słońca”, ponieważ tak jak słoneczniki podążają za słońcem w ciągu dnia. Stąd symbolizują miłość wieczną, nieprzemijającą. 


5. Dzwonki polne (la Campanella) - stałość.


6. Chabry (Bławatki) (il Fiordaliso) - delikatność.


7. Krokusy (i Crochi) - cierpliwość, miłość, pokora. 


8. Ostròżka (la Speronella) - godność NMP jako Matki Boga. Ponieważ jest to okno pierwsze od wejścia symbolika nawiązuje do Maryi. Oznacza Jej rolę wzoru i pośrednictwa w życiu chrześcijanina, wypływającą z godności Matki Boga i Kościoła. Jednocześnie nawiązuje do Tajemnicy Wcielenia przedstawionej w oknie naprzeciw (z liliami).

Druga strona
                 Kwiaty symbolizujące życie Jezusa Chrystusa. Każde okno jest również „w dialogu” z oknem naprzeciw, na ile to było możliwe:

10. Przebiśniegi: Wcielenie (la Bucaneve : l’Incarnazione) pierwsze kwiaty wiosny, stąd symbolizują nadzieję zbawienia, przyjście Zbawiciela.

11. Lilie: Wcielenie (i Gigli : l’Incarnazione) niewinność i czystość, Ciało Chrystusa. Kwiat nieodłącznie związany ze sceną Zwiastowania i osobą Maryi.

12. Fiołki: życie ukryte Jezusa – le Viole : la vita nascosta di Gesù – pokora, skromność, miłość, czyli cnoty panujące w życiu Świętej Rodziny w Nazarecie.

13. Lilia wodna: chrzest Jezusa – la Ninfea bianca : il Battesimo di Gesù – kwiat, który otwiera się na powierzchni wody niepobrudzony błotem bagna, na którym rośnie; stąd jest symbolem czystości. Dobrze wyraża tajemnicę chrztu Chrystusa: bezgrzeszność Jezusa i dobrowolne przyjęcie na siebie grzechu (brudu - bagno) ludzkości. Często używany w dekoracji artystycznej baptysterium. 

14. Rumianki: kuszenie Jezusa – la Camomilla : le Tentazioni di Gesù – zioło znane ze swoich właściwości leczniczych, przeciwzapalnych, itd. Sadzone również przy roślinach chorowitych, źle rosnących, aby się wzmocniły. Stąd stało się symbolem mocy wśród przeciwności losu i trudności, zbawienia, zwycięstwa nad pokusą; a zarazem, służby i poddania, czyli drogi zbawienia jaką wybrał Jezus zgodnie z wolą Ojca, odrzucając propozycje szatana.


15. Jabłoń: publiczna działalność Jezusa; wesele w Kanie Galilejskiej – il Melo : la vita publica di Gesu; le Nozze di Cana – według Pieśni nad Pieśniami jabłoń jest miejscem spotkania Oblubieńca z Oblubienicą. Wesele w Kanie jest początkiem znaków Jezusa, czyli początkiem epoki mesjańskiej, symbolicznie ukazanej jako uczta, zaślubiny Boga z ludzkością.

16. Malwy: publiczna działalność Jezusa; nauczanie i cuda – miłosierdzie i przebaczenie (miłość „matczyna” Boga, (...) a widząc wielkie tłumy ludzi, litował się nad nimi (Mt9, 36). 

17. Konwalie: publiczna działalność Jezusa; zbawienie świata – na obrazach Sądu Ostatecznego konwalie są umiejscowione przy błogosławionych; atrybut lekarzy: Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym (...) przyszedłem powołać grzeszników. (por. Mt9, 12. 13). 

18. Koniczyna: publiczna działalność Jezusa: Przemienienie na górze Tabor – jeden z momentów objawienia się Trójcy Świętej, której koniczyna jest symbolem.

19. Len: publiczna działalność Jezusa: Kapłaństwo– list do Hebrajczyków interpretuje osobę i działalność Jezusa jako kapłańską: jedyne pośrednictwo między Bogiem a ludźmi, które zrealizowało się poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa, poprzedzone ustanowieniem Eucharystii. Len jest symbolem czystości i światła; w Starym Testamencie niektóre elementy stroju kapłańskiego wykonane były z lnu. W Jezusie wypełniły się wszystkie obietnice Boże wobec Narodu Wybranego. Również kapłaństwo osiągnęło swoją pełnię. Jednocześnie Kościół jako Ciało Mistyczne Chrystusa posiada godność i zadanie kapłańskie: składanie codziennych ofiar przez życie miłością bliźniego.
Ubrano ją w lśniący, czysty len, a tym lnem są sprawiedliwe czyny świętych. (Ap19, 8).
20. Irysy: Męka Chrystusa: modlitwa na Górze Oliwnej – smutek, cierpienie, przebaczenie grzechów.


21. Goździki czerwone: Męka Chrystusa – ponieważ kształt kwiatu przypomina gwoździe.


22. Róże czerwone: Męka Chrystusa; śmierć na krzyżu –pięć płatków symbolizuje pięć ran. 


23. Maki: Złożenie Chrystusa w grobie – ponieważ mak powoduje senność stał się symbolem śmierci.


24. Róże złote: Zmatwychwstanie – le Rose d’oro : la Rissurezione. 

Symbolika witraża głównego
Powtórne przyjście Chrystusa - symbolika według Apokalipsy:

Wizja Jezusa - Baranka na górze Syjon, jako symboliczny opis ponownego przyjścia; zbawionych symbolizują roże.
„Potem ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.” (Ap14, 1)
 Opis Baranka
„I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: 
«Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?» A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią - otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze Starców: 
«Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, 
tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci». I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego… (Ap5, 1-6a)
 

Rzeka to symbol Ducha Swiętego (stąd może wypływac z samego Baranka), a drzewo życia to symbol życia łaski przywróconego ludziom przez odkupienie 
„I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa służą do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach.” (Ap22, 1-4)

 

 W tle tęcza jako znak przymierza i miłosierdzia, bo tym „klimacie” będziemy sądzeni.

Oprac. DomusDei.it tłumaczenie z jęz. włoskiego s.Maristella

Parafia Milosierdzia Bozego