RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 4 V 1984 r. (bp Józef Rozwadowski)
Historia budowy kościoła i jego architektura: 
            W 1984 r. wybudowano kaplicę. W 1985 r. rozpoczęcie budowy kościoła jednonawowego, styl prosty. Poświęcony w stanie surowym 28 V 1995 r. przez abpa Władysława Ziółka. 

 

Wyposażenie kościoła: 

            W kościele znajdują się relikwie św. Faustyny Kowalskiej;
Obrazy: Miłosierdzia Bożego; Matki Bożej Częstochowskiej; św. Faustyny, krzyż z figurą Chrystusa, Stacje Drogi Krzyżowej - artystyczne rzeźby w drewnie lipowym.
Witraże wg. projektu rzymskiej firmy DomusDei.it.

Parafia Milosierdzia Bozego