Brat Elia to najbardziej niezwykły współczesny mistyk, porównywany przez wielu z potężnym świętym XX wieku – ojcem Pio. W Wielkim

Tygodniu przeżywa fizycznie mękę Chrystusa, nosi stygmaty – co piątek na jego rękach, nogach i boku otwierają się rany. Posiada

niezwykłe dary nadprzyrodzone m inn. dar czytania w myślach ludzi, nawet na odległość, dar bilokacji (przebywanie jednocześnie w dwóch

miejscach), dar uzdrawiania. Urodził się 20 lutego 1962 roku we Francavilla Fontana (Brindisi,

Włochy). W 1985 roku wstąpił do zgromadzenia ojców kapucynów, gdzie został do jesieni 1994 roku. W lutym 1990 roku otrzymał

widoczne stygmaty. Po latach rozeznawania w 2001 r. rozpoczął misję ewangelizacyjną. Trzy lata później przeniósł się do Calvi w Umbrii (It).

Pozostaje pod zwierzchnictwem biskupa diecezji Terni, na którego ręce złożył prywatne śluby oraz pod duchową opieką księdza Marco

Belladelliego wyznaczonego do tej posługi przez biskupa diecezji Terni, J.E. ks. bp Giuseppe Piemontese.

Za zgodą swojego biskupa Fra Elia kontynuuje misję nauczania poprzez podróże duszpasterskie. Na przełomie maja i czerwca będzie kolejny już raz w Polsce. Za zgodą aba metropolity Łódzkiego

Grzegorza Rysia, nawiedzi również Łódź. 31 maja będzie w sanktuarium oo. Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach, 1 czerwca 2019 u oo. Jezuitów w Łodzi i w Justynowie.

 

Parafia Milosierdzia Bozego