Uwaga: W okresie epidemii, ze względów bezpieczeństwa, wszystkie Msze św. sprawowane są w kościele (nie w kaplicy) wg stałego porządku.  Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia,  liczba wiernych ograniczona jest do 5 osób.

 

Zarządzenie dotyczy także pogrzebów. Do limitu nie wlicza się kapłanów czy np. osób z zakładów pogrzebowych.

 

 

 

Kancelaria parafialna jest nieczynna. Możliwy jest kontakt mailowy lub telefoniczny.  

 

         ARCYBISKUP

METROPOLITA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 24 marca 2020 roku

Abp–1.1-272/2020

 

Dyspensa

 

 

 

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 12 kwietnia br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej
i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

 

 

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

 

 

Na ten sam okres czasu zawieszam odprawianie w kościołach archidiecezji łódzkiej nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Zali. Zachęcam wiernych, by te formy modlitwy podjęli indywidulanie w swoich domach lub prywatnie w kościołach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Zbigniew Tracz                                                                X Grzegorz Ryś

 

    Kanclerz Kurii                                                         Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

 

 

Parafia Milosierdzia Bozego